top of page
DSCF9838.jpg

Somatika - Žité Telo

Telo je komplexný a živý organizmus, skrz ktorý zažívame seba a svet okolo nás. Ešte pred tým ako k nám prišli prvé slová a myšlienky, zažívali sme telesné senzácie a pocity, ktoré boli naším prvotným kontaktom so sebou, svetom a vzťahmi v ňom. Naša skúsenosť sa aj naďalej začína práve tu, v našom tele, a je aj naďalej základom našej každodennej existencie.

 

Kurz Somatika – Žité Telo je pozvánkou k prehĺbeniu tejto prvopočiatočnej formy vnímania. Pozvánkou k navrátu života a pocitov do nášho tela, nie len ako k súboru kostí, svalov a tkanív, ale ako k citlivému systému, ktorý zažíva tento svet. Pozvánkou k návratu k žitému telu – “some”.

Ako budú prebiehať lekcie?Prostredníctvom vedomej práce s konkrétnymi somatickými cvičeniami, pohybovými princípmi, aplikovanou anatómiou a najnovšými poznatkami v oblasti neurovedy budeme v pohybe nachádzať nabudenie i uvolnenie, radosť i upokojenie. Postupne do tela navrátime citlivosť a pocitovú priechodnosť, vďaka čomu obnovíme jeho prirodzenú schopnosť adekvátne reagovať na rôzne situácie, v ktorých sa nachádza. Citlivou prácou mu umožníme nájsť vlastné zdroje a somatické “odpovede” vďaka ktorým obnovíme jeho schopnosť funkčne sa hýbať, v plnosti sa zažívať a efektívne sa regulovať. Cíteným zmyslom obnovíme našu schopnosť zažívať pôžitok z vlastnej telesnej skúsenosti.

 

Pre koho sú lekcie určené?  

 

Kurz je otvorený pre každého kto túži po hlbšom spojení so svojím telom, prial by si prehĺbiť svoje vnútorné prežívanie, obnoviť pocit celistvosti, pochopiť svoje telo ako zdroj životnej sily, alebo zlepšiť reaktibilitu a funkčnosť svojho tela.

 

Miesto a čas

 

KEDY - každý pondelok o 19:30-21:00 / 20.5. – 24.6. 2023 (6 lekcií)
KDE - Yoga House Bratislava (Sála 3), Panenská 682, Bratislava

Cena

72€ - celý kurz

*Počet miest je obmedzený na 9 ľudí. Cena je fixná. Náhrady nie sú možné.

Registrácia

 

Registrovať sa môžete na bit.ly/3U3mWj2  alebo cez cez tlačidlo "Chcem sa registrovať".

Maximálny počet účastníkov: 9

bottom of page