top of page
Main Bratislava Final  (1).jpg

Somatic Dance

Pozývam vás na cestu objavovania tela a emócií prostredníctvom nového formátu otovrených lekcií a voľného priestoru pre pohyb - "Somatic Dance" - za doprovodu somatického kouča a Ecstatic Dance DJa.

Počas lekcií si vyskúšate rôzne spôsoby ladenia sa na vaše telo (jeho pocity, emócie, potreby a túžby) a užívania si tela prostredníctvom pohybu a tanca. Lekcie kombinujú prvky somatiky, embodimentu, intuitívneho tanca, kontaktnej improvizácie a ďalších metód ponúkajúcich bohaté spektrum prístupov k telu, pohybu a tancu.

Počas lekcií sa naučíte:

 

• Ladiť na vaše telo, jeho pocity, emócie, potreby a túžby
• Náchádzať vlastné pohyby, ktoré odrážajú váš vnútorný svet a uspokojujú potreby vášho tela
• Užívať si pohyb na rôzne rytmy a hudobné žánre, bez potreby učenia sa konkrétnych krokov
• Intuitívne improvizovať a čerpať inšpiráciu z tela a hudby
• Tancovať samostatne vo svojom vlastnom priestore a energií, rešpektujúc vlastné hranice
• Prepájať sa s ostatnými tanečníkmi a celou skupinou prostredníctvom pohybového dialógu a kontaktnej improvizácie
• Využívať pohybové princípy na ukotvenie v momentoch keď sa cítite v intuitívnom tanci

stratený
• Ponárať sa do zážitkov tela, sprítomňovať sa v ňom a oddychovať v ňom v momentoch keď je
myseľ nadmieru aktívna
• Uvolňovať prebytočné fyzické a emočné napätie
• Používať telo ako prostriedok sebapoznania, sebarozvoja a sebaregulácie (regulácie nervového
systému)

Ako to funguje?

 

Prvá Časť - Základy Somatického Tanca:

Prvá časť prebehne formou vedenej lekcie na osvojenie si nových spôsobov ladenia sa na vlastné telo a nachádzania pohybov uspokojujúcich jeho potreby. Prostredníctvom somatiky a embodimentu nájdeme pohyby, ktoré sú pre nás uspokojujúce a odrážajú naše jedinečné potreby a túžby. Tieto zdrojujúce pohyby sa naučíme rozvíjať do tanečnej improvizácie a intuitívneho tanca, v ktorom si budeme môcť
 užívať zážitok z uspokojenia, ktorý nám telo a pohyb prinášajú. S intuitívnym tancom následne vstúpime do dobrovolnej interakcie s okolím, vďaka čomu nájdeme spôsoby ako si užiť intuitívny tanec nie len o samote ale aj s ostatnými tanečníkmi.

*Súčasťou procesu bude osvojenie si jednoduchých pohybových princípov, ktoré nám poslúžia ako kotva, scitlivovanie, zdroj alebo motor pre náš pohyb v momentoch keď sa cítime v intuitívnom tanci stratený, alebo si telo v danom momente nedokážeme cítiť.

Druhá Časť - Otvorený priestor pre tanec s DJ Native Mind:

Druhá časť lekcie prebehne
 formou otvoreného priestoru pre tanec a pohyb, kde vás ako DJ prevediem hudobnou cestou zameranou na naučené princípy, otvárajúc priestor pre voľnú improvizáciu, integráciu získaných schopností, alebo voľné užívanie si pohybu a tela v otvorenom priestore. Táto časť ponúka priestor pre objavovanie vlastnej kreativity a spontánnosti v pohybe, bez akéhokoľvek slovného vedenia - len za doprovodu hudby

Ako budeme pracovať?

 

Somatika a Embodiment:
• Nám poskytnú techniky pre hlbšie pochopenie a cítenie tela, jeho potrieb a signálov. Týmto prístupom si osvojíme schopnosť ladenia sa na svoje pocity a emócie na hlbšej úrovni, čo nám umožní vstúpiť do hlbšieho stavu vnímania vedúceho k intuitívnemu tancu.

Tanečná Improvizácia:
• Podporí našu schopnosť experimentovať a hrať sa s pohybom, priestorom a dynamikou pre hlbšie preskúmanie a rozšírenie našich možností prežívania a vyjadrovania sa skrz pohyb a telo.

Intuitívny Tanec:
• Rozvinie našu schopnosť pohybovať sa slobodne a autenticky bez predchádzajúceho plánovania pohybu, vychádzajúc z aktuálneho momentu prežívania. Intuitívny tanec nás privedie k hlbšej forme sebavyjadrenia, uvoľnenia a načerpania.

Pohybový Dialóg a Kontaktná Improvizácia:
• Nás naučia ako počúvať a reagovať na pohyby ostatných a nadväzovať spontánnu komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými tanečníkmi prostredníctvom tanca na diaľku alebo tanca na blízko.

Práca s Hudbou:
• Nám umožní intuitívne reagovať na rôzne hudobné štýly a rytmy, čím rozšírime svoj pohybový jazyk a prepojenie s hudbou. Hudba nám ponúkne prirodzený rytmus striedania zvukov a emócií podnecujúcich improvizáciu a skúmanie nových možností prežívania, či odovzdávania sa prichádzajúcim impulzom z vonkajšieho sveta.

 

Pre koho sú lekcie určené?  


Lekcie sú otvorené pre každého, kto túži po hlbšom spojení so svojím telom a jeho vyjadrením skrz pohyb a tanec. Či už ste skúsený tanečník alebo s pohybom nemáte žiadnu predošlú skúsenosť, nájdete tu bezpečný, rešpektujúci a neposudzujúci priestor pre objavovanie, rozvíjanie, vyjadrovanie a uspokojovanie svojho vnútra prostredníctvom tela a pohybu.

 

Miesto a čas

 

KEDY - každý utorok od 30.4.2024 o 19:00-20:30
KDE - Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť

Cena

15€ - jednorázový vstup

*Povinná registrácia vopred

 

Registrácia

 

Registrovať sa môžete zaslaním správy na mail: jakubcerulik@gmail.com

Maximálny počet účastníkov: 20, minimálny: 8

bottom of page