top of page

Čo je koučing?

Koučing je metóda podpory osobného a profesionálneho rastu jednotlivcov, tímov a skupín. Popri terapií, patrí medzi jednu z najefektívnejších a najvyužívanejších metód podporujúcich ľudský rast, pomáhajúcich ľuďom pri uskutočňovaní životných zmien a pri dosahovaní ich krátkodobých a dlhodobých cieľov. Je to partnerstvo, v ktorom sú myšlienky klienta provokované k nachádzaniu nových pohľadov a riešení a tým k maximalizovaniu jeho osobného a pracovného potenciálu. Je to proces, počas ktorého klient za pomoci kouča tvorí vízie a cieľe v rôznych oblastiach svojho života, vyvíja stratégie k ich dosahovaniu a kráča cestu k ich naplneniu.

Na rozdiel od terapie sa koučing zameriava na prítomnost a budúcnosť, nie na minulosť, a je orientovaný viac na riešenie než na problém. Kouč klientovi nedáva odpovede a riešenia na jeho otázky, ale vytvára podporujúce prostredie, v ktorom sa klient môže otvoriť novým možnostiam, kreatívnemu uvažovaniu a hľadaniu vlastných riešení a odpovedí. Pomocou koučovacích otázok klientovi odkrýva netradičné pohľady na miesta kde by klient sám odpovede nehľadal, a spoločne s klientom odstraňuje prekážky z jeho cesty za vysnívaným životom. Svojimi schopnosťami mobilizuje klientovu odvahu, jeho vnútorné zdroje a motiváciu k zmene a tým mu pomáha naštartovať zmeny potrebné k jeho celkovému rastu.

Koučing prináša prelomové a transformačné zmeny zlepšujúce klientovo sebavnímanie, pracovné výsledky, postoj k životu, schopnosti vo vzťahoch a jeho celkovú pohodu.

Čo je somatický koučing?

Somatický koučing je holistický prístup využívajúci okrem konvenčnych koučovacích technik aj koučvacie techniky zamerané na telo a emócie. Vníma ľudskú osobnosť ako prepojený celok telo-myseľ-emócie a verí, že dosiahnutie zmeny si vyžaduje okrem premyslenej stratégie aj fyzickú akciu a vnútornú motiváciu.

Tam kde sa klasický koučing zaoberá obsahom komunikovaným prostredníctvom reči, somatický koučing využíva poznatky z práce s telom a mimo verbálneho prejavu berie v úvahu aj informácie vychádzajúce z tela a emócií. Okrem práce s telom využíva aj umelecké a projektívne metódy obchádzajúce bariéry klientovho pohľadu na dostupné zdroje a riešenia, a nachádza odpovede na klientové otázky v hlbších úrovniach jeho vedomia. Jednou z možností somatického koučingu je aj koučovanie vonku, kde klient môže preskúmať svoj vnútorný svet prostredníctvom dobrodružného prieskumu vonkajšieho prostredia.

Kým tradičný koučing zapája do procesu primárne intelektuálnu zložku, somatický koučing zapája do procesu celú osobnosť. Počas dosahovania životných cieľov klienta využíva okrem rozhovoru aj techniky pracujúce s telom, dychom, hlasom, priestorom či objektom a dbá na to aby bol klientov cieľ pokrytý na všetkých úrovniach jeho osobnosti. Holistickou prácou vytvára somatický koučing zážitky a skúsenosti zabezpečujúce komplexný a dlhodobo udržateľný rast a prospieva k celkovému a dlhodobému šťastiu klienta.

Čo ti môže somatický koučing priniesť?

  • Hlboké pochopenie a jasnosť v tvojích hodnotách, motiváciach a cieľoch.

  • Zlepšenie v rozhodovaní sa a nachádzaní volieb, ktoré sú v súlade s tvojim srdcom, telom a mysľou.

  • Prekonanie obmedzujúcich presvedčení, ktoré ťa brzdili v dosiahnutí tvojho plného potenciálu.

  • Motiváciu k tomu aby si vykročil vpred a pokračoval na ceste za tvojimi snami.

  • Vnútorné zdroje potrebné na prekonávanie výziev a pre napĺňanie tvojej životnej vízie.

  • Odolnosť a prispôsobivosť, umožňujúce odrazenie sa od neúspechov s vďakou a vyrovnanosťou.

  • Zvýšenie tvojho celkového výkonu a produktivity.

  • Hlbšie spojenie s tvojím telom, jeho pocitmi a potrebami.

  • Schopnosť počúvať a reagovať na prirodzenú múdrosť tvojho tela.

bottom of page