top of page
Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

"Telo je mapa a kompas, vedúci k lepšiemu životu"

O mne

Volám sa Jakub Cerulík a ako ICF akreditovaný somatický a životný kouč sprevádzam klientov na ceste osobnostného rastu, prekonávania výziev a napĺňania ich plného potenciálu. 

Vďaka dlhoročnej praxi v oblasti somatiky a embodimentu verím, že telo ukrýva odpovede na naše najhlbšie otázky a riešenia na naše najťažšie výzvy. Svojim klientom preto pomáham pri načúvaní tela ako podstatného zdroju informácií v procese rozhodovania sa, dosahovaní ich životných cieľov a regulovaní ich nervového systému.

DSC00178_edited_edited_edited_edited (1).jpg

"Pomôžem ti odkryť a naplniť tvôj skutočný potenciál"

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Čo je koučing?

Koučing je metóda podpory osobného a profesionálneho rastu jednotlivcov, tímov a skupín. Popri terapií patrí medzi jednu z najefektívnejších a najvyužívanejších metód podporujúcich ľudský rast, pomáhajúcich pri uskutočňovaní životných zmien a pri dosahovaní krátkodobých a dlhodobých cieľov. Na rozdiel od terapie sa zameriava viac na prítomnosť a budúcnosť. nie na minulosť, a je orientovaný viac na riešenie než na problém.


Koučing podporuje dôveru klienta vo vlastné kompetencie a prináša prelomové a transformačné skúsenosti zlepšujúce klientovo sebavnímanie, pracovné výsledky, postoj k životu, schopnosti vo vzťahoch a celkovú pohodu,

Miesto kde sa prieskum mysle stretáva s jazykom tela

Somatický koučing

Somatický koučing je holistický prístup využívajúci okrem konvenčnych koučovacích technik aj koučvacie techniky zamerané na telo a emócie. Tam kde sa klasický koučing zaoberá obsahom komunikovaným prostredníctvom reči, somatický koučing využíva poznatky z práce s telom a mimo verbálneho prejavu berie v úvahu aj informácie vychádzajúce z tela a emócií..

Na rozdiel od klasického koučingu využíva somatický koučing aj techniky zamerané na telo, dych, hlas, pirestor či objekt a vytvára zážitky zabezpečujúce komplexný a dlhodobo udržateľný rast.

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Cesta k regulácií nervového systému

Somatika

Somatika je oblasť holistickej práce s telom, zdôrazňujúca dôležitosť telesného vnímania a prežívania. V kontexte osobnostného rozvoja somatika využíva vedomý pohyb, dotyk, manipuláciu s telom, prácu s dychom, sústredenú pozornosť na telesné prežívanie a pamäť tela ako vstupné brány k telesným a pohybovým zdrojom regulácie nervového systému ako hlavného predpokladu efektívneho uvoľňovania nadmärného emočného napätia a zvládania stresujúcich situácií. 

 

Somatika vychádza z poznania, že telo (soma) je prostredie plné fyziologických procesov, ktoré ponúkajú hlbší vhľad do emočného prežívania, ľudskej osobnosti a jej transforrmácie. Verí, že zmena na úrovni tela vedie k zmene na úrovní myšlienok a emócií.

Čo môžeš získať?

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Poznanie

Hlboké pochopenie a jasnosť v tvojích hodnotách, motiváciach a cieľoch

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Integritu

Zlepšenie v rozhodovaní sa a nachádzaní volieb, ktoré sú v súlade s tvojim srdcom, telom a mysľou

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Rozvoj

Prekonanie obmedzujúcich presvedčení, ktoré ťa brzdili v dosiahnutí tvojho plného potenciálu

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Produktivitu

Zvýšenie tvojho celkového výkonu a produktivity

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Odolnosť

Odolnosť a prispôsobivosť, umožňujúce odrazenie sa od neúspechov s vďakou a vyrovnanosťou

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Autenticitu

Hlbšie spojenie s tvojím telom, jeho pocitmi a potrebami

Somatický Kouč Bratislava | Life Kouč Bratislava

Zdroje

Vnútorné zdroje potrebné na prekonávanie výziev a pre napĺňanie tvojej životnej vízie

Marble Surface

Sebareguláciu

Schopnosť regulovať tvoj nervový systém a lepšie zvládať stres a úzkosť

Názor klientov:

Sára

"Na Jakubovej práci sa mi páči spôsob akým ma vie dostať z miesta v momentoch keď ma z neho nevie dostať moja hlava. Do procesu v správny moment zapojí správne techniky a spraví z obyčajného rozhovoru zážitok, ktorý mi dovolí pozrieť sa na veci z iného uhlu pohľadu."

Matej

"Vďaka Jakubovi som sa naučil lepšie rozumieť svojmu telu a vnímať jeho signály, čo mi pomáha robiť lepšie rozhodnutia a žiť plnohodnotnejší život. Určite odporúčam Jakubove služby každému, kto hľadá komplexný a inovatívny prístup k sebarozvoju.”

Natália

"Ve spolupráci s Jakubem jsem díky pár jednoduchým otázkám a “úkolům” přišla na věci které bych si sama nikdy neuvědomila."
news
bottom of page